• slider image
  • slider image
  • slider image
  • slider image
  • slider image
:::
行事曆
:::

公告 設備組長 - 教務處 | 2017-08-30 | 人氣:68

主旨:檢送財團法人天下雜誌基金會「2017閱讀典範教師」推薦
           辦法乙份,請各校踴躍推薦優秀教師參選,請查照。
說明:
一、依據財團法人天下雜誌基金會106年8月14日天教字第1060
        23號函辦理。
二、請有意願參加遴選教師於9月8日前檢送推薦表電子檔Emai
l        至社教科socedu@mail.cyc.edu.tw
三、檢附財團法人天下雜誌基金會「2017閱讀典範教師」推薦
         辦法及推薦表各乙份供參。

  • 1) 天下閱讀教師_ATTCH1.pdf
  • 2) 天下閱讀教師_di.pdf