• slider image
  • slider image
  • slider image
  • slider image
  • slider image
:::
行事曆
:::

榮譽 教學組長 - 榮譽榜 | 2017-10-13 | 人氣:209
感謝羅淑如、詹莉萍老師、各班導師幫忙指導與督促學生練習!
             
分組競賽-英語單字王 得獎同學      
             
組別:五年級   組別:六年級    
名次 學生   名次 學生    
第一名 黃翊   第一名 吳宜真    
第二名 陳維辰   第二名 黃韋蓁    
第三名 諸葛亮圻   第二名 黃柏瑋    
      優勝 吳建嶙    
      優勝 郭千輔