• slider image
  • slider image
  • slider image
  • slider image
  • slider image
:::
行事曆
:::

通知 訓育組長 - 學務處 | 2018-01-23 | 人氣:63

親愛的家長:

    您好!寒假即將來臨,下面附件分別為教育部107年學生活動安全注意事項和南國小學寒假學生生活安全注意事項,請您詳閱附件內容,協助關心與督促貴子弟,與學校一起守護孩子的健康及安全。

   感謝您的協助!

      

        

    

    

 

   

   

  • 1) 1 0 7 年寒假學生活動安全注意事項校內2.docx
  • 2) 南新國小107年寒假學生生活安全注意事項.doc