• slider image 453
 • slider image 457
 • slider image 456
 • slider image 455
 • slider image 466
:::
公告 訓育組長 - 學務處 | 2014-07-09 | 人氣:202

行政院環境保護署環境保護人員訓練所預定於103年8月19
日至20日辦理「環保教師培訓營」第10301期,請各校(
園)教師報名參訓,於報名期間以本案密碼(T114910301
),於報名網址https:// record.niet.gov.tw/鍵入報名
資料,流程如附。

 •  
  1) 0124708A00_di.pdf
 •  
  2) 0124708A00_ATTCH1.doc
 •  
  3) 0124708A00_ATTCH2.doc